Vaatiminen ja valmentava johtaminen

Valmentava johtaja antaa tilaa ja on aidosti kiinnostunut alaistensa ajattelusta. Hän toimii coachina, fasilitaattorina ja mentorina ja raivaa tiiminsä tieltä onnistumisen esteitä. Miten tällaiseen yhtälöön sopii vaatiminen? Voiko alaisistaan välittävä ihmisten valmentaja olla vaativa? 

Vaatiminen voi  korostua autoritäärisyyteen taipuville johtajilla, jotka haluavat pitää riman korkealla ja vieläpä kertoa miten sen yli päästään. Vaatiminen sopii kuitenkin erinomaisesti osaksi ihmisläheisempää johtamista, jota valmentava johtamisote edustaa. Valmentava johtaminen edesauttaa avointa ja psykologisesti turvallista kulttuuria, jossa uskalletaan puhua myös enemmistön näkemyksistä poikkeavat ajatukset ääneen. Kun tähän tällaiseen kulttuuriin yhdistyy korkea vaatimustaso ja tilivelvollisuus, tuetaan henkilöstön ja koko organisaation oppimista ja menestymistä. 

Vaatimisessa on oleellista riittävä kunnianhimon taso, joka ei kuitenkaan kuormita yksilöä liiaksi. Juuri tässä yksi valmentavan johtamisen vahvuuksista tulee esille. Valmentaja tuntee johdettavansa, tietää heidän motivaationsa lähteet, kyvykkyydet ja kehityskohteet. Arvostavalla otteellaan valmentaja auttaa tiimiään ja sen yksilöitä pitämään vaatimustason oikealla tasolla. 

Vaatiminen osana valmentavan johtajan roolia on hyvä muistaa myös korkean itseohjautuvuuden organisaatioissa. Vaikka henkilöstö olisi erittäin itseohjautuvaa, esihenkilön tai muun valmentavassa roolissa työskentelevän tahon inhimillinen vaatiminen auttaa yksilöitä ja koko organisaatiota. Aina emme tunnista itse tilannetta, jossa ylläpidämme passiivisesti nykytilaa, jolloin ulkoa tuleva sparri vaatimustason nostosta on paikallaan. Tarvittaessa valmentaja auttaa suhteuttamaan vaatimustasoa alaspäin, mikäli näkyy merkkejä jatkuvasta ylisuorittamisesta ja uupumisen mahdollisuudesta. 

Aivan kuten kaiken johtamisen, myös valmentamisen tulee olla tavoitteellista. Vaatiminen tukee tavoitteellisuutta, eikä yksilöiden ajattelua arvostava valmentava johtaja sorru perinteisiin autoritäärisyyttä muistuttaviin johtamismalleihin. Tästä pitää huolen kysymyksiä ja dialogia korostava coachaava ote. Vaatimista ei siis kannata pelätä, vaikka oma johtamisideologia olisi erittäin ihmisläheinen, positiivinen ja valmentava.

Similar Posts