Onko sinulla alaisia vai kollegoita?

Entinen tiimiläiseni käytti itsestään ajoittain termiä alamainen tarkoittaessaan alaista. Vaikka kyse oli vitsistä, se särähti korvaan joka kerta.

Kieli ilmentää ja luo kulttuuria. Ihmisiä työkseen johtavat puhuvat usein alaisistaan tai johdettavistaan ja paremman termin puutteessa teen harvakseltaan niin itsekin. Harva kuitenkaan haluaa tulla kohdatuksi ja puhutelluksi ”alaisena”. Alainen luo terminä kuilua ihmisten välille ja saattaa herättää mielikuvaa passiivisista henkilöistä, joita täytyy johtaa. Henkilökohtaisesti suosin ajatusta, jossa johtaja-johdettava -vastakkainasettelu minimoidaan ja pyritään aitoon, kunnioittavaan ja kehittävään yhteistyöhön.

Asiayhteyteen sopiessa käytän mielelläni tiimiläinen-termiä, joka tuntuu ainakin itselle vähemmän latautuneelta. Monesti on myös luontevaa ja järkevää puhua kollegoista. Esimerkiksi sidosryhmätapaamisissa ei liene tarpeen korostaa hierarkiasuhteita, vaan osoittaa arvostusta oman tiimin asiantuntijaa kohtaan viittaamalla kollegoihin.

Oman tiimin asiantuntijoihin voi hyvin viitata asiantuntijoina. Myös tehtävänimikkeitä kannattaa hyödyntää eli vaikkapa hoitaja tai ohjelmistokehittäjä ovat moneen tilanteeseen parempia termejä kuin alainen.

Jokainen edellä mainittu esimerkki ei toimi jokaisessa kontekstissa. Mikäli johtamisasetelmaa on syytä erotella, voidaan viitata esimerkiksi henkilöstöön, esihenkilöihin ja ylimpään johtoon. Mitä termejä päätyykin käyttämään, on järkevää tiedostaa niiden vaikutus muihin ihmisiin ja kulttuuriin.

Similar Posts