Johdon työnohjaus kehittymisen tukena

Kirjoittaja on johdon työnohjaaja ja johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäjä HarjuLead Oy:ssä.

Johdon työnohjaus on vaikuttava kehittämisen keino, joskin yritysmaailmassa valitettavan vähän hyödynnetty. Työnohjausta tunnetaan sosiaali-ja terveysalan ulkopuolella melko huonosti, vaikka oman työn, kokemuksien ja ajattelun tutkimisesta ulkopuolisen ohjaajan tukena olisi monelle hyötyä.

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus on ammatillisen kehittymisen tukemiseen tarkoitettu menetelmä, jossa tutkitaan omaa työtä työnohjaajan tukemana.  Useista tapaamiskerroista koostuvan työnohjausprosessin aikana työnohjaaja auttaa ohjattavaa kehittymään hänelle merkitykselliseen suuntaan. Työnohjaaja auttaa kysymysten, kuuntelun ja erilaisten harjoitusten avulla ohjattavaa jäsentämään ajatteluaan ja löytämään uusia ratkaisuja hänen haasteisiinsa.

Toimijuuden ja omistajuuden vahvistaminen ovat työnohjauksen keskiössä. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa tukemaan hänen aktiivista toimintakykyään eli ei ratkaise asioita asiakkaan puolesta. Ohjaaja saattaa antaa omaan tietoonsa ja kokemukseensa pohjautuvia esimerkkejä, mutta niitäkin käsitellään vaihtoehtoina, eikä totuuksina joita ohjattavan tulisi hyödyntää.

Mitä on johdon työnohjaus?

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaus on työskentelytavaltaan samankaltaista kuin työnohjaus yleensäkin eli ammattitaitoisen työnohjaajan tuella syvennytään omiin ajatuksiin ja kokemuksiin työstä. Lisäksi johdon ja esihenkilöiden työnohjauksen teemat  voivat olla hyvin samankaltaisia kuin asiantuntijoiden työnohjauksessa, mutta usein aihepiirit koskettavat johtamista. Nykyajan työelämän tyypilliset työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, työn vaativuuden ja ydintehtävän kirkastaminen koskettavan usein myös johtajia.

Mihin tilanteeseen johdon työnohjaus sopii?

Työnohjausta voi suositella moneen tilanteeseen. Johtajien ja esihenkilöiden kanssa yleisiä teemoja ovat mm. seuraavat:

  • Mikä on omassa johtamistyössäni kaikkein tärkeintä?
  • Mihin suuntaan haluan johtajana kehittyä?
  • Tuki uuden johtaja- tai esihenkilöroolin haltuunottamiseen
  • Casetyöskentely haastavien johtamistilanteiden parissa
  • Muutosjohtamisen tuki

Kaikissa em. listan aiheissa ulkopuolinen työnohjaaja, joka tuntee johtamisen kenttää, voi auttaa merkittävästi johtajaa tai esihenkilöä kehittymään paremmaksi omassa työssään. Työnohjauksen hyödyt eivät jää ohjattavalle itselleen, vaan ne näkyvät parempana johtamispalveluna hänen johdettavilleen.

Kaipaatko esimerkiksi edellä mainittuihin teemoihin tukea? Vaikka työnohjaus olisi sinulle vierasta, niin kannattaa olla yhteydessä, niin pohditaan yhdessä voisiko siitä löytyä sinulle apuja. Tarjoan työnohjausta HarjuLead Oy:n kautta. Kurkkaa työnohjauksesta lisää ja varaa ilmainen tutustumisaika!

Similar Posts