Vaatiminen ja valmentava johtaminen

Valmentava johtaja antaa tilaa ja on aidosti kiinnostunut alaistensa ajattelusta. Hän toimii coachina, fasilitaattorina ja mentorina ja raivaa tiiminsä tieltä onnistumisen esteitä. Miten tällaiseen yhtälöön sopii vaatiminen? Voiko alaisistaan välittävä ihmisten valmentaja olla vaativa?  Vaatiminen voi  korostua autoritäärisyyteen taipuville johtajilla, jotka haluavat pitää riman korkealla ja vieläpä kertoa miten sen yli päästään. Vaatiminen sopii kuitenkin…

Oivalluttaminen johtajan työkaluna

Neuvojen antaminen tuntuu niiden antajasta hyvältä ja niitä saatetaan tuputtaa työyhteisössä ahkerasti, vaikka niitä ei pyydettäisi. Harva meistä kuitenkaan erityisesti nauttii pyytämättä annetuista neuvoista ja Landisin ym. (2021) mukaan tällaisia neuvoja hyödynnetään heikosti. Pyytämättä annetut neuvot saattavat aiheuttaa ärsytystä ja lukkiuttaa ajattelua, jolloin oppimista ei tapahdu. Tilanne on toinen, mikäli pääsemme itse oivaltamaan ratkaisuja. Oivaltaminen…

Istuvatko armeijan johtamisopit työelämään?

Merkittävä osa suomalaisista saa kosketusta johtamiseen varusmiespalveluksen aikana. Kokemuksia kertyy johdettavana olemisesta, muiden ihmisten johtamisesta sekä itsensä johtamisesta. Puolustusvoimat on johtamisen opinahjona siitä ainutlaatuinen, että siellä suuri joukko nuoria saa konkreettisesti johdettavakseen ihmisiä melko pitkäksi aikaa, eli kyse ei ole vain yksittäisten johtamistilanteiden harjoittelusta.  Omasta palvelusajastani on kulunut yli kymmenen vuotta, mihin on mahtunut mm….

One to one -keskustelut kehittämisen keinona

Kerran tai peräti kahdesti vuodessa pidettävät kehityskeskustelut olivat 90-luvulla kova juttu, mutta eivät enää. Tai ainakaan niiden ei pitäisi olla, sillä on olemassa huomattavasti fiksumpia tapoja ihmisten lyhyen ja pitkän aikavälin kehittymisen tukemiseen. Perinteiset kehityskeskustelut ovat sykliltään niin harvoin, että maailma ympärillä ehtii muuttua moneen kertaan, ennen kuin arviointia tarkastellaan uudestaan. Ja kun oikein nostalgisiksi…